headBanner

کیف در بسته بندی موردی

  • Bag in Carton Intermittent Motion Case Packer

    کیف در بسته بندی حرکت متناوب کارتن

    GC یک بسته بندی کننده مورد برتر برای برنامه های حرکتی متناوب است که می تواند تا 10 مورد در دقیقه سرعت داشته باشد ، برای بسته بندی موردی کیسه ها و کیسه های انعطاف پذیر طراحی و ساخته شده است. این مناسب ترین راه حل برای پوشش هر محصولی است که در وهله اول بسته بندی شده است.

  • Case Packer Machine For Pouches

    دستگاه بسته بندی کیف برای کیف ها

    GC یک بسته بندی کننده مورد برتر برای برنامه های حرکتی متناوب است که می تواند تا 10 مورد در دقیقه سرعت داشته باشد ، برای بسته بندی موردی کیسه ها و کیسه های انعطاف پذیر طراحی و ساخته شده است. این مناسب ترین راه حل برای پوشش هر محصولی است که در وهله اول بسته بندی شده است.